Vi ger dig ett tryggt företagande

Vilka är det viktigaste juridiska och skattemässiga övervägandena du behöver göra för att skapa trygghet och förutsebarhet i din verksamhet?

Vi går igenom ett antal aspekter som är viktiga att ha kännedom om, allt från kompanjonavtal till leverantörsavtal - så att du är förberedd och känner en trygghet i ditt företagande om något skulle hända.

 

När är livesändningen och hur ansluter jag?
Livesändningen startar onsdagen den 27:e oktober 2021 kl 19:00 - 20:00.
 

Vi använder plattformen Teams för vår livesändning. Du kan ansluta och titta på två olika sätt, antingen direkt via Teams eller via en vanlig webbläsare. Du kommer att få anslutningslänken till webbinariet när du anmäler dig.

Funderingar?

Har nu några frågor eller funderingar så kontakta Patrik Stenberg, patrik.stenberg@ludvig.se
 
Varmt välkommen till Ludvig Live!